O nas

DROP SPÓŁKA AKCYJNA JEST DYNAMICZNIE ROZWIJAJĄCĄ SIĘ FIRMĄ
RYNKU GOSPODARKI ODPADAMI


Nasza firma powstała w 2000 roku jako DROP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Obecnie skupiamy się na hurtowym obrocie odpadami
i surowcami wtórnymi oraz realizacji ustawowych obowiązków w imieniu i na rzecz firm.

Pozyskanie odpadów i działalność handlowa spółki prowadzone są poprzez naszą własną sieć recyklingu składającą się z:
• pięciu Centrów Odzysku Odpadów z bazą techniczną
i zapleczem magazynowym
• czterech Punktów Odzysku
Biura Handlowego


Centra pozyskują odpady do magazynu oraz dalszego recyklingu. Wyposażone są w zaplecze logistyczne,
które pozwala na przetwarzanie, składowanie i sprawny wysyłanie odpadów do naszych odbiorców.

 

Zapewniamy Państwa, że prowadzona przez DROP S.A. działalność jest w pełni zgodna z postanowieniami i przepisami wynikającymi z ustaw odpadowych oraz zgodna ze standardami ochrony środowiska.


MISJA

Wraz z naszymi partnerami biznesowymi i organizacjami społecznymi dążymy do poprawy stanu naszego środowiska, by zapewnić przyszłym pokoleniom czyste i bezpieczne miejsce do życia i pracy. Chcemy także uświadamiać społeczeństwo jak ważny jest recykling we współczesnym świecie.


CELE

Naszym celem jest wprowadzenie nowoczesnej koncepcji odzysku odpadów przemysłowych na terenie całego kraju i zaoferowanie rozwiązań korzystnych zarówno z punktu widzenia kosztów, jak i ochrony środowiska.