18/2012 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DROP S.A. – treść uchwał

 

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2012
Data sporządzenia: 2012-11-16
Skrócona nazwa emitenta
DROP S.A.
Temat
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DROP S.A. – treść uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd DROP S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podaje do wiadomości projekty uchwał, która zostaną przedłożone pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 12 grudnia 2012 r. Treść projektów uchwał stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

DROP_ projekty_uchwal_na_NWZA_12_grudnia_2012

[btn-back]