13/2012 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA w dniu 27 czerwca 2012 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2012
Data sporządzenia: 2012-06-28
Skrócona nazwa emitenta
DROP S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA w dniu 27 czerwca 2012 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd spółki DROP S.A. przekazuje w załączeniu wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA w dniu 27 czerwca 2012 r.
Załącznik
Wykaz_Akcjonariuszy_na_ZWZA_w_dniu_27_czerwca_2012_r_5%

[btn-back]