6/2012 Uchylenie zabezpieczeń dokonanych na nieruchomościach

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2012
Data sporządzenia:  2012-02-24
Skrócona nazwa emitenta
DROP S.A.
Temat
Uchylenie zabezpieczeń dokonanych na nieruchomościach
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd DROP S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż 24 lutego 2012 roku otrzymał Postanowienie Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 20 lutego 2012 roku uchylające dokonane zabezpieczenia na nieruchomościach Spółki.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 Nr 184 poz. 1539).

[btn-back]