Raporty bieżące 2012

RAPORTY BIEŻĄCE

2012

21/2012 Informacja poufna – ogłoszenie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 4 lipca 2011 roku dotyczącego zobowiązań podatkowych Spółki za 2005 rok. 

20/2012 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12 grudnia 2012 r.

19/2012 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA w dniu 12 grudnia 2012 r.  

18/2012 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DROP S.A. – treść uchwał

17/2012 Zwołanie Nadzwyczajnego Walne Zgromadzenie DROP S.A.

 16/2012 Uchylenie decyzji zabezpieczających potencjalne zaległości podatkowe za grudzień 2009 rok przez WSA

15/2012 Emisja obligacji zwykłych

14/2012  Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 czerwca 2012 r.

13/2012 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA w dniu 27 czerwca 2012 r.

12/2012 Uchwała ZWZA DROP S.A. w sprawie wypłaty dywidendy

11/2012 Uchylenie decyzji zabezpieczających potencjalne zaległości podatkowe za 2009 i 2010 rok przez WSA

10/2012 Zwyczajne Walne Zgromadzenie DROP S.A. – treść uchwał

9/2012 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.

8/2012 Rekomendacja Zarządu w sprawie dywidendy

 7/2012 Uchylenie decyzji zabezpieczających potencjalne zaległości podatkowe za 2006 i 2007 rok przez WSA

6/2012 Uchylenie zabezpieczeń dokonanych na nieruchomościach

5/2012 Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku – uzupełnienie

4/2012 Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku

3/2012 Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Załacznik do raportu 3 2012 »

2/2012 Wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych przez DROP S.A. do publicznej wiadomości w 2011 roku
Wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych w 2011 »

1/2012 Uchylenie decyzji zabezpieczających potencjalne zaległości podatkowych za maj 2010 rok przez WSA