Organy Spółki

ORGANY SPÓŁKI

ZARZĄD:

Zbigniew Chwedoruk (rezygnacja z dniem 4 lutego 2019 roku) Prezes Zarządu Zbigniew Chwedoruk ukończył Akademię Rolniczą w Lublinie. Od 1990 roku do chwili obecnej prowadzi własną działalność gospodarczą pod firmą P.H. DROP Zbigniew Chwedoruk. Zbigniew Chwedoruk posiada ponad 18 letnie doświadczenie w handlu odpadami. Eksportem surowców wtórnych zajmuje się od 1991 roku, dzięki czemu posiada dużą wiedzę na temat rynków surowcowych na Świecie. Od 2000 roku jest wspólnikiem i Prezesem Zarządu Spółki.

RADA NADZORCZA:

Marek Suchowolec Przewodniczący Rady Nadzorczej (p.o. Prezesa Zarządu od 4 lutego 2019 roku) Pan Marek Suchowolec w latach 1988 – 1994 studiował na Politechnice Warszawskiej. Pan Marek Suchowolec uzyskał w 1994 roku licencję maklera papierów wartościowych nr 546 wydaną przez ówczesną Komisję Papierów Wartościowych. Od października 1994 roku do października 1997 roku pracował jako makler w Biurze Maklerskim Banku Śląskiego SA. Od listopada 1997 roku do października 2007 roku pracował jako dealer w BRE Banku SA. Od 2002 roku do października 2007 roku pracował też jako makler w Domu Inwestycyjnym BRE Banku SA. Od listopada 2006 roku do chwili obecnej pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki AC STEEL Sp. z o.o. W okresie ostatnich 5 lat Pan Marek Suchowolec był członkiem organów i/lub wspólnikiem następujących spółek: 1. Nucleagena Sp. z o.o. – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (od maja 2007 do sierpnia 2008) i wspólnik – od listopada 2006 do chwili obecnej. Przedmiotem działalności spółki Nucleagena Sp. z o.o. są badania biotechnologiczne. 2. AC STEEL Sp. z o.o. – Prezes Zarządu (od listopada 2006 roku) i wspólnik (od maja 2007)- do chwili obecnej. Przedmiotem działalności spółki AC STEEL Sp. z o.o. jest hurtowy obrót odpadami metali nieżelaznych.

Karol Suchowolec Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Pan Karol Suchowolec ukończył Uczelnię Łazarskiego w Warszawie (Wydział Ekonomii i Zarządzania). Od 2006 r. zatrudniony w INART S.A.. Od 2011 r. prowadzi działalność gospodarczą pod firmą SK Management Karol Suchowolec.

Maciej Matusiak Członek Rady Nadzorczej (członek niezależny) Maciej Matusiak w latach 1986 – 1992 studiował na Politechnice Łódzkiej. W 1994 roku uzyskał licencję maklera papierów wartościowych (nr 1203) wydaną przez ówczesną Komisję Papierów Wartościowych (obecnie KNF). W 2002 roku otrzymał tytuł Chartered Financial Analyst (nadany przez CFA Institute, Charlottesville, VA, USA). Ponadto ukończył szereg szkoleń z zakresu analizy finansowej, doradztwa inwestycyjnego. Pan Maciej Matusiak posiada następujące doświadczenie zawodowe: – Od 06.2014 do chwili obecnej – BBI Development SA – członek Rady Nadzorczej, – Od 01.2014 do chwili obecnej – MLP Group SA – członek Rady Nadzorczej, – Od 06.2012 do chwili obecnej – Interbud-Lublin SA – członek Rady Nadzorczej, – Od 06.2004 do chwili obecnej – LPP SA – członek Rady Nadzorczej, – Od 06.2002 do chwili obecnej – Grupa KĘTY SA – Przewodniczący Rady Nadzorczej, – Od 05.2014 do 06.2016  – TIM SA – członek Rady Nadzorczej, – Od 11.2015 do 04.2016 – Rubicon Partners SA – członek Rady Nadzorczej, – Od 06.2014 do 05.2015 – Copernicus Securities SA – członek Rady Nadzorczej, – Od 10.2006 do 07.2015 – Qumak SA (poprzednio Qumak-Sekom SA) – członek Rady Nadzorczej, – Od 03.2006 do 11.2013 – Artemis Investment Sp. z o.o. – Prezes Zarządu, – Od 02.2011 do 06.2012 – K2Internet SA – członek Rady Nadzorczej – Od 05.2010 do 01.2012 – Elstar Olis SA (obecnie ADM Czernin SA) – członek Rady Nadzorczej, – Od 02.2006 do 07.2006 – Technologie Buczek SA – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Od 04.2005 do 12.2007 – Eurofaktor SA (obecnie Gremi Inwestycje SA) – członek Rady Nadzorczej, – Od 08.2004 do 06.2008 – Wandalex SA (obecnie WDX SA) – członek Rady Nadzorczej, – Od 04.1999 do 04.2002 – Commercial Union Investment Management (Polska) SA Departament Zarządzania Aktywami – senior equity analyst, – Od. 05.1998 do 04.1999 – Commercial Union Polska – Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA Wydział Inwestycji – equity analyst, – Od 05.1996 do 04.1998 – Bankowy Dom Maklerski PKO-BP Wydział Zarządzania Aktywami – analityk finansowy, – Od 07.1995 do 05.1996 – Daewoo Towarzystwo Ubezpieczeniowe SA (Biuro Zarządu) Wydział Inwestycji Kapitałowych – dealer papierów wartościowych, analityk finansowy. W okresie ostatnich 5 lat Pan Maciej Matusiak był członkiem organów i/lub wspólnikiem następujących spółek: 1. Grupa Kęty SA – wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – od czerwca 2002 do chwili obecnej, od czerwca 2011 pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Przedmiotem działalności spółki Grupa Kęty S.A. jest przetwórstwo aluminium. 2. LPP SA – członek Rady Nadzorczej – od czerwca 2004 do chwili obecnej. Przedmiotem działalności spółki LPP S.A. jest projektowanie i handel odzieżą. 3. Interbud-Lublin SA – członek Rady Nadzorczej – od czerwca 2012 do chwili obecnej. Przedmiotem działalności spółki Interbud-Lublin SA są usługi budowlane i działalność deweloperska. 4. MLP Group SA – członek Rady Nadzorczej – od stycznia 2014 do chwili obecnej. Przedmiotem działalności spółki MLP Group SA jest budowa i najem powierzchni magazynowej. 5. BBI Development SA – członek Rady Nadzorczej – od czerwca 2014 do chwili obecnej. Przedmiotem działalności spółki BBI Development SA jest działalność deweloperska. 6. TIM SA – członek Rady Nadzorczej od maja 2014 –  do czerwca 2016. Przedmiotem działalności spółki TIM SA jest handel hurtowy materiałami elektrotechnicznymi. 7. Rubicon Partners SA – członek Rady Nadzorczej – od listopada 2015 do kwietnia 2016. Przedmiotem działalności spółki Rubicon Partners SA jest doradztwo finansowe i corporate finance. 8. Copernicus Securities SA – członek Rady Nadzorczej – od czerwca 2014 do maja 2015. Przedmiotem działalności spółki Copernicus Securities SA jest działalność maklerska. 9. Qumak SA (poprzednio Qumak-Sekom SA) – członek Rady Nadzorczej – od października 2006 do 07.2015,  Przedmiotem działalności spółki Qumak S.A. jest projektowanie i integracja systemów IT. 10. Artemis Investment Sp. z o.o. – Prezes Zarządu, wspólnik – od marca 2006 do 11.2013. Przedmiotem działalności spółki Artemis Investment Sp. z o.o. było doradztwo finansowe. 11. Elstar Oils SA (obecnie ADM Czernin SA) – członek Rady Nadzorczej – od maja 2010 do stycznia 2012. Przedmiotem działalności spółki Elstar Oils SA jest przetwórstwo rzepaku 12. K2Internet SA – członek Rady Nadzorczej – od lutego 2011 do czerwca 2012. Przedmiotem działalności spółki K2Internet SA jest szeroko rozumiana reklama internetowa.

Cezary Kruk Członek Rady Nadzorczej Pan Cezary Kruk  ukończył Wszechnicę Polską Szkoła Wyższa w Warszawie (Wydział Filologii i Pedagogiki, specjalność – edukacja dla rynku pracy – zarządzanie kadrami). Ukończył kurs dla kandydatów na maklerów papierów wartościowych (Krajowe Biuro Doradztwa Finansowego Projekt). Od 1997 r. zatrudniony w PPH. Polcar.

Magdalena Katner Członek Rady Nadzorczej Pani Magdalena Katner ukończyła w 2010 roku Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie jest na III roku aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Od 2011 roku współpracuje z zespołem Gintowt Adwokaci Radcowie.