Oferta publiczna akcji

OFERTA PUBLICZNA AKCJI


Debiut praw do akcji serii B na Giełdzie Papierów Wartościowych
w Warszawie 4 grudnia 2007 roku