Kalendarium

Kalendarium

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

Raporty kwartalne
III kwartał 2020 2020-11-19
I kwartał 2020 2020-06-30
Raporty półroczne
Raport za I półrocze 2020 2020-09-30
Raporty roczne
Raport roczny i raport skonsolidowany za 2019 2020-06-18
Kalendarium
II Termin wypłaty dywidendy 2013-08-12
I Termin wypłaty dywidendy 2013-07-29
Termin ustalenia prawa do dywidendy 2013-07-15
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2013-06-03
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2013-04-25
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2012-12-12
Termin wypłaty dywidendy 2012-07-30
Termin ustalenia prawa do dywidendy 2012-07-16
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2012-06-27
Wprowadzenie akcji serii C do obrotu giełdowego na rynku równoległym 2009-12-18
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C 2009-12-03
Wypłata dywidendy za 2008 rok 2009-09-01
Dzień ustalenia prawa do dywidendy za 2008 rok
2009-08-14
Nabycie nieruchomości w Warszawie 2008-11-18
Wypłata dywidendy za 2007 rok 2008-09-01
Dzień ustalenia prawa do dywidendy za 2007 rok 2008-08-14
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DROP S.A.
2008-06-24
Otwarcie centrum pozyskania surowców wtórnych w Poznaniu 2008-06-24
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DROP S.A. – ciąg dalszy 2008-04-07
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DROP S.A.
2008-03-19
Otwarcie centrum pozyskania surowców wtórnych w Gdyni 2008-02-07
Podpisanie umowy kredytu z Bankiem BPH S.A. 2008-02-05
Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania za 2007 rok 2007-12-20
Zbycie nieruchomości we Wrocławiu 2007-12-20
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (Seria B) 2007-12-20
Pierwsze notowanie akcji DROP S.A. na GPW w Warszawie 2007-12-04