Wskaźniki finansowe 2010

Podstawowe wskaźniki finansowe

2010

Wskaźniki rentowności sprzedaży
Rentowność działalności operacyjnej
2.9%
Rentowność netto
2.3%
Wskaźniki płynności
Wskaźnik płynności bieżącej 3.05
Wskaźnik płynności szybkiej
2.18
Wskaźniki zadłużenia
Stopa zadłużenia 25.7%
Wskaźnik zobowiązań do kapitału 34.5%
Wskaźniki rentowności aktywów
Stopa zwrotu z kapitału własnego
34.8%
Stopa zwrotu z aktywów 25.9%