24.06.2008 – Dywidenda

DYWIDENDA

Dywidenda za 2007 rok

Data podjęcia uchwały w sprawie podziału zysku 24 czerwca 2008 r. uchwała nr 5/2008

Łączna kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy 1 973 682.12 zł

Kwota dywidendy na 1 akcję 0.37 zł

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 14 sierpnia 2008 r.

Dzień wypłaty dywidendy 1 września 2008 r.