04.12.2007 – Pierwsze notowanie akcji

PIERWSZE NOTOWANIE AKCJI

Pierwsze notowanie praw do akcji serii B spółki DROP S.A. z siedzibą w Warszawie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie odbyło się 4 grudnia 2007 roku.