Akcjonariat

AKCJONARIAT

Akcjonariat -DROP-DROP SA-POZOSTALI-27 stycznia 2015

STRUKTURA AKCJONARIATU

Struktura akcjonariatu (powyżej 5%) Liczba głosów Akcjonariat według liczby akcji Akcjonariat według liczby głosów
PE-INVEST Sp. z o.o. 4 489 854 84.91% 84.91%
 Pozostali  797 849 15.09%  15.09%
Kapitał zakładowy tworzy 5 287 703 akcji, w tym: 5 287 703 akcji Serii A B C