POWOŁANIE SPÓŁEK ZALEŻNYCH

Zarząd DROP S.A.  z siedzibą w Warszawie informuję, iż w dniu 10.01.2009 roku spółka DROP SA powołała następujące spółki zależne:

DROP Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Spółka Akcyjna
z kapitałem zakładowym 5 milionów złotych,

DROP Organizacja Odzysku Spółka Akcyjna
z kapitałem zakładowym 1 milion złotych.

DROP S.A. obejmuje 100% akcji w kapitałach zakładowych powyższych spółek.
Przedmiotem działalności powołanych spółek jest zbieranie, obróbka i przetwarzanie odpadów, recykling i odzysk surowców.