PL    |    EN   
DROP Spółka Akcyjna
to dynamicznie rozwijająca się
firma rynku gospodarki odpadami.

W chwili obecnej działalność firmy
skupiła się na: hurtowym obrocie
odpadami, surowcami wtórnymi,
realizacji ustawowych obowiązków
w imieniu i na rzecz firm.
Firma funkcjonuje w ramach
Grupy Kapitałowej DROP


DROP ORGANIZACJA ODZYSKU

UWAGA !!!

Szanowny Kliencie, Producencie, Importerze
towarów w opakowaniach oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego, jeśli:

> wprowadzasz na rynek w drodze produkcji lub importu produkty w opakowaniach oraz sprzęt elektryczny i elektroniczny
> pakujesz lub przejmujesz produkty wytworzone przez innego przedsiębiorcę i wprowadzasz je na rynek krajowy
> prowadzisz jednostkę lub jednostki handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 500 m2  lub łącznej powierzchni 5000 m2  i sprzedajesz produkty tam pakowane
> wprowadzasz na terytorium kraju produkty lub produkty w opakowaniach w drodze importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia na potrzeby własne

Masz obowiązek odzyskać i poddać recyklingowi odpady opakowaniowe, poużytkowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zrealizować dodatkowe obowiązki wynikające z ustaw i możesz  realizować obowiązek samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji odzysku (np. DROP ORGANIZACJA ODZYSKU S.A. lub DROP ORGANIZACJA ODZYSKU SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO S.A.)

Więcej informacji na: www.dropopakowania.pl lub www.dropelektro.pl