Category: Walne zgromadzenie

Walne zgromadzenie 2013

WALNE ZGROMADZENIE

2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 25 kwietnia 2013

Ogloszenie o zwolaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 25 kwietnia 2013

Projekty uchwał na ZWZA 25 kwietnia 2013 r

DROP-wzor pelnomocnictwa-osoba fizyczna- ZWZA 25 kwietnia 2013

DROP-wzor pelnomocnictwa-osoba prawna – ZWZA 25 kwietnia 2013