Kategoria: Raporty półroczne

Raporty półroczne 2013

RAPORTY PÓŁROCZNE

2013

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej DROP za I półrocze 2013 Skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej DROP za I półrocze 2013 Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe DROP SA za I półrocze 2013 Stanowisko z przeglądu sprawozdania Grupy Kapitałowej DROP za I półrocze 2013 Stanowisko z przeglądu sprawozdania jednostkowego DROP SA za I półrocze 2013

Raporty półroczne 2012

RAPORTY PÓŁROCZNE

2012

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej DROP za I półrocze 2012
Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe DROP SA za I półrocze 2012
Skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej DROP za I półrocze 2012
Raport z przeglądu sprawozdania jednostkowego DROP SA za I półrocze 2012
Raport z przeglądu sprawozdania Grupy Kapitałowej DROP za I półrocze 2012

Raporty półroczne 2011

RAPORTY PÓŁROCZNE

2011

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej DROP za I półrocze 2011 »
Jednostkowe skrócone sprawozdanie finasowe DROP S.A. za I półrocze 2011 »
Skrócone skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej DROP za I półrocze 2011 »
Skrócone skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej DROP za I półrocze 2011 »
Raport z przeglądu sprawozdania Grupy Kapitałowej DROP »

Raporty półroczne 2010

RAPORTY PÓŁROCZNE

2010

Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2010

Raport biegłego z przeglądu sprawozdania finansowego za I półrocze 2010 »
Skrócone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2010 »
Sprawozdanie z działalności w I półroczu 2010 »