Kategoria: Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe 2010

Wybrane dane finansowe

2010

WYBRANE DANE FINASOWE 2010 ROK ( w tys. zł)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
723 056
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 21 100
Zysk (strata) brutto 21 187
Zysk (strata) netto 16 946
Aktywa razem 78 630
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 15 119
Zobowiązania długoterminowe 0
Zobowiązania krótkoterminowe 15 097
Kapitał własny 63 488
Kapitał zakładowy 587
Liczba akcji  5 867 703
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję  0.3

Wybrane dane finansowe 2009

Wybrane dane finansowe

2009

WYBRANE DANE FINASOWE 2009 ROK ( w tys. zł)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 405 709
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 10 857
Zysk (strata) brutto 10 963
Zysk (strata) netto 8 702
Aktywa razem 58 690
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 10 372
Zobowiązania długoterminowe 0
Zobowiązania krótkoterminowe 10 372
Kapitał własny 48 302
Kapitał zakładowy 587
Liczba akcji  5 867 703
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję

Wybrane dane finansowe 2008

Wybrane dane finansowe

2008

WYBRANE DANE FINASOWE 2008 ROK ( w tys. zł)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 312 009
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 708
Zysk (strata) brutto 5 155
Zysk (strata) netto
3 996
Aktywa razem 35 822
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 4 448
Zobowiązania długoterminowe 0
Zobowiązania krótkoterminowe 4 319
Kapitał własny 31 374
Kapitał zakładowy
533
Liczba akcji  5 334 276
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję  0.37

Wybrane dane finansowe 2007

Wybrane dane finansowe

2007

WYBRANE DANE FINASOWE 2007 ROK ( w tys. zł)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 308 475
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 12 494
Zysk (strata) brutto 12 048
Zysk (strata) netto 9 764
Aktywa razem 42 277
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 12 926
Zobowiązania długoterminowe 0
Zobowiązania krótkoterminowe 12 818
Kapitał własny 29 352
Kapitał zakładowy 533
Liczba akcji  5 334 276
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję