Kategoria: Podstawowe wskaźniki finansowe

Wskaźniki finansowe 2010

Podstawowe wskaźniki finansowe

2010

Wskaźniki rentowności sprzedaży
Rentowność działalności operacyjnej
2.9%
Rentowność netto
2.3%
Wskaźniki płynności
Wskaźnik płynności bieżącej 3.05
Wskaźnik płynności szybkiej
2.18
Wskaźniki zadłużenia
Stopa zadłużenia 25.7%
Wskaźnik zobowiązań do kapitału 34.5%
Wskaźniki rentowności aktywów
Stopa zwrotu z kapitału własnego
34.8%
Stopa zwrotu z aktywów 25.9%

Wskaźniki finansowe 2009

Podstawowe wskaźniki finansowe

2009

Wskaźniki rentowności sprzedaży
Rentowność działalności operacyjnej
2.70%
Rentowność netto
2.20%
Wskaźniki płynności
Wskaźnik płynności bieżącej 4.45
Wskaźnik płynności szybkiej 2.03
Wskaźniki zadłużenia
Stopa zadłużenia
18.1%
Wskaźnik zobowiązań do kapitału 22.1%
Wskaźniki rentowności aktywów
Stopa zwrotu z kapitału własnego
23.2%
Stopa zwrotu z aktywów
17.9%

Wskaźniki finansowe 2008

Podstawowe wskaźniki finansowe

2008

Wskaźniki rentowności sprzedaży
Rentowność działalności operacyjnej 1.83%
Rentowność netto 1.28%
Wskaźniki płynności
Wskaźnik płynności bieżącej 6.52
Wskaźnik płynności szybkiej 4.97
Wskaźniki zadłużenia
Stopa zadłużenia 12.4%
Wskaźnik zobowiązań do kapitału 14.2%
Wskaźniki rentowności aktywów
Stopa zwrotu z kapitału własnego 12.7%
Stopa zwrotu z aktywów
11.1%

Wskaźniki finansowe 2007

Podstawowe wskaźniki finansowe

2007

Wskaźniki rentowności sprzedaży
Rentowność działalności operacyjnej 4.08%
Rentowność netto 3.17%
Wskaźniki płynności
Wskaźnik płynności bieżącej 3.02
Wskaźnik płynności szybkiej 2.21
Wskaźniki zadłużenia
Stopa zadłużenia
30.6%
Wskaźnik zobowiązań do kapitału 34.1%
Wskaźniki rentowności aktywów
Stopa zwrotu z kapitału własnego 33.3%
Stopa zwrotu z aktywów 23.1%