17/2012 Zwołanie Nadzwyczajnego Walne Zgromadzenie DROP S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2012
Data sporządzenia: 2012-11-16
Skrócona nazwa emitenta
DROP S.A.
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walne Zgromadzenie DROP S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd DROP S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) zwołuje na dzień 12 grudnia 2012 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godz. 11.00 przy ul. Modzelewskiego 37 lok. U10 w Warszawie. Treść ogłoszenia o zwołaniu NWZA stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

DROP_ogloszenie_o_zwolaniu_Nadzwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_na_12_grudnia_2012

[btn-back]