14/2014 Zwyczajne Walne Zgromadzenie DROP S.A. – treść uchwał

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2014
Data sporządzenia: 2014-05-26
Skrócona nazwa emitenta
DROP S.A.
Temat
Zwyczajne Walne Zgromadzenie DROP S.A. – treść uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd DROP S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podaje do wiadomości projekty uchwał, która zostaną przedłożone pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 23 czerwca 2014 r.
Treść projektów uchwał stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

DROP – projekty uchwał na ZWZA 23 czerwca 2014