1/2013 Wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych przez DROP S.A. do publicznej wiadomości w 2012 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-24
Skrócona nazwa emitenta
DROP S.A.
Temat
Wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych przez DROP S.A. do publicznej wiadomości w 2012 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd DROP S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) na podstawie Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przekazuje w załączeniu wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku
Oryginały raportów znajdują się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Sytej 114Z/1.
Raporty zostały również udostępnione na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.drop-sa.pl
Załączniki

Wykaz informacji biezacych i okresowych przekazanych w 2012

[btn-back]