Aktualności

24.09.2013 Wyrok WSA w sprawie podatku od towarów i usług za 2006 rok
18.12.2012
Wyrok NSA w sprawie podatku od towarów i usług za 2005 rok

14.11.2011

Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2011
30.06.2011
1 lipca 2011 r. zmiana w ustawie o podatku VAT -objęcie mechanizmem samonaliczania surowców wtórnych
31.05.2011
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A. na 27 czerwca 2011 roku
16.05.2011
Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2011
31.03.2011
1 kwietnia 2011 – mechanizm samoopodatkowania w podatku VAT (reverse-charge)
31.03.2011
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DROP S.A. 26 kwietnia 2011 – projekt uchwały
31.03.2011
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A. na 26 kwietnia 2011
01.03.2011
Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2010
15.11.2010
Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2010
31.08.2010
Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2010
29.06.2010
Uchwała ZWZA DROP S.A. w sprawie wypłaty dywidendy
31.05.2010
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DROP S.A. na 28 czerwca 2010
14.05.2010
Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2010
01.03.2010
Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2009 roku
04.12.2009
Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego
06.11.2009
Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLEKO 2009
04.11.2009
Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2009
31.08.2009
Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2009 roku
14.07.2009
Rada Ministrów przyjęła nowelizację ustawy o odpadach
13.07.2009
METAL – największa w Polsce i jedna z najważniejszych wystaw tej branży w Europie
18.06.2009
Uchwała ZWZA DROP S.A. w sprawie wypłaty dywidendy
18.06.2009
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18 czerwca 2009 r.
12.05.2009
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DROP S.A. na 18 czerwca 2009
05.05.2009
Raport finansowy za I kwartał 2009 roku
12.02.2009
Raport finansowy za IV kwartał 2008 roku
11.02.2009
Powołanie spółek zależnych