Wyrok WSA w sprawie podatku od towarów i usług za 2006 rok

W dniu 24 września 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił zaskarżoną przez Spółkę decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, określającej zobowiązanie podatkowe Spółki za rok 2006 w podatku od towarów i usług („VAT”) w wysokości 1 733 806 zł plus odsetki od zaległości podatkowych. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie nie jest prawomocny.