Uchwała ZWZA DROP S.A. w sprawie wypłaty dywidendy

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2009
Data sporządzenia: 2009-06-18
Skrócona nazwa emitenta
DROP S.A.
Temat
Uchwała ZWZA DROP S.A. w sprawie wypłaty dywidendy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd spółki DROP S.A. informuje, że dnia 18 czerwca 2009 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie DROP S.A. w wyniku podziału zysku za rok obrotowy 2008, przeznaczyło na dywidendę dla akcjonariuszy 800.141,40 złotych, co stanowi 0.15 zł na jedną akcję.
Walne Zgromadzenie ustaliło:
– datę dywidendy (dzień nabycia praw do dywidendy) na dzień 14 sierpnia 2009 roku
– termin wypłaty dywidendy na dzień 1 września 2009 roku.