Powołanie spółek zależnych

Zarząd DROP S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 10.01.2009 roku spółka DROP S.A. powołała następujące spółki zależne:
– DROP Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Spółka Akcyjna z kapitałem zakładowym 5 milionów złotych,
– DROP Organizacja Odzysku Spółka Akcyjna z kapitałem zakładowym 1 milion złotych.
DROP S.A. obejmuje 100% akcji w kapitałach zakładowych powyższych spółek.
Przedmiotem działalności powołanych spółek jest zbieranie, obróbka i przetwarzanie odpadów oraz odzysk surowców.