Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DROP S.A. na 18 czerwca 2009

12.05.2009 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DROP S.A. na 18 czerwca 2009